استقبال از وزیر خارجه جدید آمریکا بعد از یک هفته شلوغ کاری

11 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه جدید آمریکا امروز برای نخستین بار در این سمت وارد ساختمان اصلی وزارت خارجه می شود. به رسم همیشه گروهی از دیپلماتها و کارمندان وزارتخانه در سالن ورودی ساختمان برای استقبال از او جمع خواهند شد و وزیر خارجه جدید اولین سخنان خود را با آنها خواهد داشت. گزارش گیتا آرین