خوردن انار شاید باعث کاهش روند پیرشدن ماهیچه ها شود

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انار شاید به ماهیچه ها جوانی ببخشد. آزمایش محققان یک موسسه سوئیسی بر روی کرم و موش نشان می دهد که یک باکتری روده بطوری یکی از مولکول های انار را دگرگون می کند که بطور قابل ملاحظه ای از پیر شدن ماهیچه ها می کاهد.