آیا ایرانیان از ماجراجویی هسته ای حکومت حمایت می کنند؟

12 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج یک نظرسنجی بین المللی از تغییر نگرش ایرانیان به پرونده هسته ای خبر می دهد. همزمان این نظرسنجی نشان می دهد که کشورهای منطقه خاورمیانه نسبت به ماجراجویی هسته ای ایران نگرانند. آرش سیگارچی نگاهی انداخته به جزییات نظرسنجی