مت ورکر، کاریکاتوریستی که هیچ کس از نیش طنزش در امان نیست

08 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تاريخ طنز سياسی به ۲۴۰۰ سال پيش و يونان باستان برمی‌گردد، يعنی دورانی که «آريستوفان» جنگ «پلوپونِز» بين آتن و اسپارت را به تمسخر گرفت. در دوران کنونی طنز سياسی موضوع شوهای تلويريونی آخر شب‌ آمريکا و بيشتر روزنامه‌ها را تشکيل می‌دهد.