فشارهای جدید بر زندانیان سیاسی در ایران

24 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرها از فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی در هفته های اخیر منتشر شده است. سایت کلمه از انتقال زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به بندهایی با شرایط نامناسب و بازرسی همراه با تخریب و توقیف اموال شخصی این زندانیان خبر داده است. گزارش از کوروش صحتی