مجلس ایران کلیات طرح "جرم سیاسی" را تصویب کرد

29 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نماینده پارلمانی حسن روحانی گفت طرح مجلس "جامع و مانع" نیست، با این حال نگاه دولت به آن مثبت است. گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران نیز به صدای آمریکا گفت در قانون جدید همچنان نواقصی، مانند عدم تعریف دقیق جرم سیاسی، وجود دارد که می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌های موسوم به "امنیتی" مشکل ایجاد کند