تلاش جهانی برای پایان بخشیدن به بیماری فلج اطفال

27 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جهان گام به گام به حذف بیماری علیل کننده و خطرناک فلج اطفال نزدیک می شود، اما برای پایان بخشیدن به این کابوس، ویروس فلج اطفال یا پولیو باید از همه کشورهای دنیا ریشه کن شود.