وظیفه پلیس آمریکا در حفظ نظم و آرامش

26 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشته شدن چند مرد سیاه پوست توسط ماموران پلیس در شهرهای فرگوسن و نیویورک در ماه های اخیر در آمریکا، مساله رسیدگی به شکایت های شهروندان از رفتار پلیس را در مرکز توجه قرار داده است.