استفاده پلیس از پهپاد برای کنترل ترافیک و تعقیب تبهکاران

20 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالی که پلیس شهر های بزرگ جهان برای بررسی ترافیک و تصادفات یا دنبال کردن تبهکاران از هلیکوپتر و هواپیماهای کوچک استفاده می کنند پلیس شهرهای کوچک از پهپاد، هواپیماهای کوچک کنترل از راه دور بهره می گیرند.