اعتراض مردم لهستان به برکناری یک سوم قضات دیوان عالی به بهانه بازنشستگی

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات در اعتراض به قانون جدیدی در لهستان که بیش از یک سوم قضات دیوانعالی آن کشور را مجاب به کناره گیری می کند، روز چهارشنبه در سراسر آن کشور ادامه یافت.