پژوهشگران لهستانی می خواهند با فناوری ساده ماهواره کوچک بسازند

30 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران لهستانی با استفاده از فناوری های ساده ماهواره کوچکی را می سازند که امیدوارند برای گردآوری اطلاعات به شرکت ها، دانشمندان و حتی افراد معمولی مشتاق پژوهش، کمک کند.