"وروتسواف" لهستان پايتخت فرهنگی ۲۰۱۶ اروپا شد

29 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر "وروتسواف" در جنوب غربی لهستان عنوان "پايتخت فرهنگی برگزيده سال ۲۰۱۶ اروپا" را جشن می گيرد. مردم اين شهر در روزهای اخير به همین مناسبت در خيابان های شهر شاهد اجرای برنامه های شاد و برگزاری فستيوال های مختلف خيابانی بودند.