ایران و عربستان در یک موضوع مشترک عمل می کنند: برخورد با بازی پوکمون

19 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران هفته گذشته اعلام کرد بازی پوکیمون گو در ایران فیلتر و ممنوع است. در عربستان هم اعلام شده اپلیکیشن "پوکمون‌گو" بر اساس حکم علمای دینی عربستان نوعی قمار محسوب می‌شود و در عربستان حرام اعلام شده است.گزارش افشار سیگارچی