پنجمين روز تلاش برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش بین المللی برای یافتن هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی پنجمین روز را پشت سر می گذارد. جستجو ها تاکنون نتیجه ای در بر نداشته و از سرنوشت 239 سرنشین هواپیما اطلاعی در دست نیست. مقام های مالزی می گویند تا یافتن هواپیمای گمشده به تلاش ها ادامه خواهند داد. گزارش از مسعود ملک.