پنجاهمین سالگرد اعلام روز پرستار

22 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پرستاری شغلی حساس و پر زحمت است. در حالی که در ایران پزشکان نظام صنفی دارند اما سازمان نظام پرستاری ایران هنوز موفق نشده تا مطالبات این صنف را به دست آورد. به تازگی اعلام شده است که میزان درآمد یک پزشک متخصص دویست برابر یک پرستار است. به نظر شما ادامه این روند آینده این شغل را در خطر قرار نمی دهد؟