پنجاه هزار تومان جریمه برای مداح تشبیه کننده مشایی به عورت

25 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید حدادیان مداح توهین کننده به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به جریمه نقدی محکوم شد. اما مبلغ ناچیز این جریمه موضوعی است که مورد نقد رسانه ها قرار گرفته است. گزارش ازاحمد باطبی.