پناهندگان بی پناه

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای اخیر دهها پناهنده در دریا غرق شده اند، کسانی که برای زندگی بهتر به کام مرگ کشانده شده اند. اتحادیه اروپا قصد دارد با اتخاذ اقدام های پیشگیرانه روند مهاجرت به این قاره را هر چه بشتر محدود کند. به نظر شما آیا با این ریسک مرگ آور مهاجرت اقدام صحیحی است؟