پمپئو: طرح پرزیدنت ترامپ برای توسعه جهانی رفاه زنان در کانون سیاست خارجی آمریکا است

23 بهمن 1398