پلیس ویژه کودکان و نوجوانان

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانون آیین دادرسی جدید شامل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان است. نظرتان در مورد این پلیس تخصصی چیست؟ آیا این پلیس میتواند نقش حمایتی در خصوص کودکان و نوجوانان اعمال کند؟