پلیس مجری قانون یا جلب رضایت خدا

08 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی به فرماندهان نیروی انتظامی گفته است وظیفه پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام. یک روز پس از این سخنان رهبر ایران گفت همه کارها را می توان برای رضای خدا انجام داد. به نظر شما پلیس باید قانون را اجرا کند و یا در راه رضای خدا انجام وظیفه کند؟ آیا این تفسیرموجب قانون گریزی پلیس نمی شود؟