پلیس کفش‌های «جادوگر شهر آز» را پیدا کرد

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، کفش های یاقوتی «جادوگر شهر آز» را پس از سیزده سال پیدا کرد. کفش‌ها در موزه مینه سوتا بود که ربوده شد. هنوز مشخص نیست سارق چه کسی است و کفش‌ها چطور به سرقت رفت.