چگونه دنیا باید با معضل جهانی پلاستیک برخورد کند

12 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه این هفته پلاگد این، با گرتا ون ساسترن، گزارشگر صدای آمریکا، در نشستی با قانونگذاران آمریکایی، رهبران صنایع پلاستیک و بخش هایِ حفاظت از محیط زیست، نگاهی انداخته به چگونگی برخورد کشورها و جوامع سراسر دنیا به معضلِ جهانی پلاستیک.