چگونه یک روز جهانی برای زنان شکل گرفت

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهل و سه سال پیش، هنگامی که سازمان ملل متحد در واکنش به مبارزات یک قرنی زنان برای احقاق حقوقشان، هشتم ماه مارس را روز جهانی زن شناخت از هشتک هائی که این روزها برای پیشبرد هر نظریه ای مورد استفاده قرار می گیرد خبری نبود.