نگاهی به اعتراضات برای اصلاح قانون فروش سلاح از دید دانش آموزان

09 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

راهپیمایی موسوم به «راهپیمایی برای جانمان» در واشنگتن دی سی و بسیاری دیگر از ایالت هایِ آمریکا /مسئله قوانینِ کنترلِ اسلحه را بارِ دیگر در سراسر آمریکا به بحثِ روز تبدیل کرده است.