برنامه «پلاگد-این» درباره مبارزه با مواد مخدر و مصرف بیش از حد آن

19 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه پلاگد-این این هفته، با گرتا ون ساسترن همکار صدای آمریکا، نگاه جامعی دارد به مبارزه با مواد مخدر و مصرف بیش از حد آن