پلمپ یک کلیسا در تهران

21 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منابع خبری در ایران از پلمپ یک کلیسا در تهران خبر میدهند. جامعه مسیحی ایران در سالهای اخیر به دلیل آنچه که از آن تغییر مذهب ایرانیان و گرایش به مسیحیت یاد شده با محدودیت هایی مواجه شده اند. گزارش از احمد باطبی.