عکس یک خبرنگار زن مسلمان با حجاب، روی مجله پلی بوی

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجله پلی بوی در شماره ماه اکتبر خود تصاویر نور تغوری، یک خبرنگار آمریکایی مسلمان را منتشر خواهد کرد. که در لباس جین، کفش ورزشی، کاپشن چرم و البته روسری ظاهر خواهد شد. این اقدام پلی بوی در بعضی محافل مورد استقبال و در محافل دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است.