غذاهای سازگار با محیط زیست

12 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان در پی یافتن راه هایی هستند تا به کمک آن ضمن حفظ محیط زیست، غذا برای جمعیت کره زمین که پیش بینی می‌شود در چند دهه آینده از مرز ده میلیارد بگذرد، تامین شود. تهیه غذاهایی که تاثیر مخرب کمتری بر محیط زیست بگذارد و خوشمزه باشد.