پل مولدون، شاعر ایرلندی تبار آمريکايی

06 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شعر و ادبیات داستانی نیز بخش بزرگی از دستاورد فرهنگی مهاجران به آمریکا را شکل می دهد بویژه آنان که بعنوان نسل های بعدی مهاجران در این سرزمین زاده شده اند یا زبان مادریشان انگلیسی است. پل مولدون شاعر برجسته ایرلندی تبار یکی از این نمونه هاست. او که سی و پنج سال پیش از ایرلند شمالی به آمریکا مهاجرت کرد، امروزه نه تنها یکی از سرشناس ترین شاعران آمریکایی ست بلکه سردبیر بخش شعر مجله نیویورکر نیز هست. گزارش از بهمن سقایی.