نمایشگاهی برای هنرمندانی که از پیکاسو الهام گرفته‌اند

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی از کارهای هنرمندان نقاط مختلف جهان، که در خلق آثارشان از کارهای پیکاسو الهام گرفته اند، از امروز در پاریس برپا می‌شود.