حراج یک تابلوی نادر از پیکاسو در لندن

07 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تابلویی از پیکاسو نقاش اسپانیایی که تا کنون هیچوقت در هیچ حراجخانه ای به حراج گذاشته نشده بود، امروز در حراجخانه کریستی لندن زیر چکش مزایده می رود. این تابلو نگاهی به یک زن جوان فرانسوی که معشوقه و منبع الهام پیکاسو بود می اندازد که در بخشی از دوره حرفه ای پیکاسو خیلی تأثیر گذار بود.