ابتکار پیتزا فروشی های آمریکا در روز جهانی عدد پی

24 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز ۱۴ مارس، ۲۴ اسفند، روز جهانی عدد پی است؛ عدد ۳.۱۴ که برای محاسبه محیط و مساحت دایره استفاده می شود. به همین مناسبت برخی از پیتزا فروشی ها در آمریکا دست به یک ابتکار برای فروش پیتزای ارزان زده اند.