اثرات روانی توافق هسته ای بر بازار ایران

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اثرات روانی توافق احتمالی هسته ای ایران با غرب، این کشور را در مسیر یک تحول عظیم اقتصادی قرار داده، که نشانه های چشم گیری از آنرا میتوان در بخش های مختلف، از جمله بازارهای کالا و سهام مشاهده کرد.