مناقشه فيليپين و چين بر سر مرزهای آبی

07 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فلیپین از چین خواسته است برای آزار و اذیت ماهیگیران فیلپینی در سد جزیره ای اسکاربورو در آب های مورد مناقشه بین دو کشور توضیح دهد. چین از سوی دیگر می گوید کلیه قایق های ماهیگیری باید برای ورود به آب هایی که پکن ادعای حاکمیت آن را دارد مجوز بگیرند.