گردباد «هاگوپيت» به سمت مانيل می‌تازد

17 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صلیب سرخ فیلیپین می گوید، حداقل بیست و یک نفر بر اثر طوفان اخیر در آن کشور کشته شده اند. طوفان دریائی هاگوپیت، اواخر شنبه به جزیره سامار در شرق فیلیپین رسید، و هجده تن از تلفات این طوفان از اهالی این جزیره بودند.