صید بزرگترین مروارید جهان توسط یک ماهیگیر فیلیپینی

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک ماهیگیر فیلیپینی بزرگترین مراورید جهان را صید کرد. این ماهیگیر فیلیپینی که نخواسته نامش فاش شود، به مدت ۱۰ سال، این مروارید ۳۴ کیلوگرمی را برای خوش شانسی، زیر تخت خوابش پنهان کرده بود. او اخیرا و به دلیل نقل مکان، این مروارید را تحویل مقام ها داده است.