مراسم خاکسپاری نوجوان فیلیپینی، صحنه تظاهرات علیه دولت دوترته

04 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلیپین نوجوانی که در کانون بحث و توجه فیلیپینی ها به جهاد خونین رئیس جمهوری آن کشور علیه قاچاق و قاچاقچیان بود امروز به خاک سپرده شد. عزاداران کیان نوجوان کشته شده مراسم خاکسپاری او را به تظاهرات علیه رئیس جمهوری دوترته مبدل کرده بودند.