موزه سه بعدی در شهر مانیل، فیلیپین

12 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یک موزه سه بعدی در شهر مانیل پایتخت فیلیپین، اعضای خانواده ها را در تصاویر آثار موزه قرار میدهد. از تابلوهای معروف ونگوگ گرفته تا مقبره فراعنه مصر، تصاویر شما و اعضای خانواده تان بخشی از این شاهکارهای هنری می شود.