وقتی رئیس جمهوری فیلیپین خود را با آدلف هیتلر مقایسه می کند

09 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری فیلیپین خود را با آدولف هیتلر مقایسه می کند. رادریگو دوترته مبارزه خود با مواد مخدر و جنایت را با کشتار میلیونها یهودی بدست هیتلر یکسان می داند.