طراحی از بناهای در حال تخریب در فیلیپین

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک معمار فیلیپینی برای آگاه سازی و جلب توجه هموطنانش دست به ابتکار زده و گروهی را تشکیل داده است که از روی بناها و ساختمان های در حال خراب شدن کشور طراحی می کشند.