پزشکان از بهبود مامور پلیسی که در فیلادفیا مورد هدف گلوله قرار گرفت خبردادند

19 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پزشگان می گویند، یکی از ماموران پلیس فیلادلفیا که بر اثر اصابت چند گلوله زخمی شده بود، از خطر مرگ رهایی یافته است. این مامور پلیس توسط مردی مجروح شده که مدعی است با گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی بیعت کرده است. گزارش دیهیم بهزادی