کمک به آوارگان مسلمان روهینگیا در فیلادلفیای آمریکا توسط یک گروه مسیحی

16 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از پناهندگان روهینگیا برای دریافت پناهندگی آمریکا، مدتی را در کشورهای دیگر می گذرانند. تعدادی از این پناهندگان که حالا در فیلادلفیای آمریکا مستقر شده اند، از مالزی آمده اند، جاییکه به فرزندانشان اجازه ادامه تحصیل داده نمی شد.