فایزر می‌گوید تا پایان سال، درآمد ۲۶ میلیاردی از فروش واکسن کرونا خواهد داشت

17 اردیبهشت 1400