نمایشگاه عکس در شهر لیما پایتخت پرو

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه هنر لیما در پرو نمایشگاهِ بازنگری از آثار و زندگی مارتین چمبی، عکاس معروفی پرویی که به ضبط عکس اینکاها در اوایل سالهای ۱۹۰۰ شهرت زیادی داشت را، به نمایش گذاشته است.