نمایش مد پرو

11 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نمایش مد پرو موسم به پرو مودا ۲۰۱۵ چند طراح جوان و نوپای پرویی استعدادهایشان را به نمایش گذاشتند. در این رویداد تمرکز اصلی به روی لباسهایی بود که از پنبه، و پشم الپاکا، یکنوع شتر بی کوهان بومی پرو تهیه شده اند.