کشف مومیایی ۴۵۰۰ در پرو

04 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باستان شناسان در پرو مومیایی ۴۵۰۰ ساله یک زن طبقه اشراف را کشف کرده اند که می تواند اطلاعات بیشتری را در مورد تمدن باستانی کارال در پرو در اختیار باستان شناسان قرار دهد.