روز دوم سفر لس آنجلس؛ سیری در هنر فرش ایرانی

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق هسته ای قدرتهای بزرگ و ايران، و برداشته شدن تحريمهای بانكی، ممنوعيت سه كالای ايرانی به آمريكا را از ميان برداشت. پسته، زعفران و فرش ايرانی. گزارش ماندانا تدین