گفتگوی کامل با «سام طهماسبی» درباره رستوران «سیار زعفران» در واشنگتن

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سام طهماسبی بنیانگذار و مدیر رستوران سیار زعفران در شهر واشنگتن در گفتگو با بهنود مکری درباره این رستوران و دستاوردهای خود توضیح می دهد، او مهمترین هدفش را معرفی فرهنگ و سنتهای ایرانی به آمریکائیان توضیف می کند