بزرگداشت جلیل شهناز و حسن کسایی

16 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل شهناز در سال 1300 در خانواده ای به دنیا آمد که تقریباً همۀ اعضای آن به موسیقی آشنائی داشتند. نواختن تار را از کودکی آغاز کرد و تا به آنجا پیش رفت که در سال 1383 به عنوان چهرۀ ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد. حسن کسایی نوازنده بزرگ نی در ۱۳۰۷ خورشیدی در اصفهان زاده شد و از پنج سالگی تعلیم آواز را نزد «جلال تاج اصفهانی» آغاز کرد. وی در دوره آموزش خود از محضر استادان بزرگی چون اسماعیل ادیب خوانساری و اکبرخان نوروزی، بهره برد.«سلام» یکی از قطعات زیبایی بود که استاد حسن کسایی آن را در سال 1328 خلق کرد.کرد. این قطعه پایان بخش برنامۀ بزرگداشت این دو استاد بود که روز یکشنبه سیزدهم بهمن ماه 1392 بوسیلۀ شاگردان آنها استاد حسین علیزاده و استاد حسین عمومی بهمراه تنبک و دف پژمان حدادی اجرا شد.