"نمایشگاه هنر خطاطی در واشنگتن"

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انجمن دوستی مردم آمریکا و ایران با هدف ایجاد پلی بین مردم این دو کشور سازماندهی شده است. این انجمن تلاش میکند با ایجاد برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی، دوستی بین ایرانیان و آمریکائیان را استحکام بدهد. اولین برنامه این انجمن یک نمایشگاه هنر خطاطی است که در واشنگتن برپا شد. گزارش ماندانا تدین